Tây Ninh - Thứ Bảy, 21/05/2022
Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Đính chính thông tin về tăng cường biện pháp phòng ngừa dịch Covid - 19

Đính chính và thông báo thu hồi, hủy văn bản số 451/TM-TH ngày 20/3/2020 của phòng Tham mưu - Sư đoàn 5 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 2431

Ngày gửi: 23/03/2020 08:58

Thời hạn xử lý: 24/03/2020 00:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Thông tin và Truyền thông

  

23/03/2020 09:08
File đính kèm:
đinh chínhTT.jpg

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm