Tây Ninh - Thứ Sáu, 20/05/2022
Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

THẮC MẮC VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG TRẢNG BÀNG THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

ĐƠN KHIẾU NẠI BỒI THƯỜNG ĐẤT Kính gởi : UBND Tỉnh Tây Ninh ( Chủ Tịch UBND Tỉnh Tây Ninh) cùng các cấp có thẩm quyền. Tôi tên Trương Tấn Đạt sinh năm 1979, CMNN Số: 290601542. cấp ngày 08 tháng 01 năm 2014, số điện thoại liên hệ là 0345 105 202. hiện cư ngụ tại số 37 đường Tỉnh Lộ 6 ( nay là đường 787B), Khu phố Gia Hùynh, Phường Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Bàng, Tây Ninh. Tôi xin trình bày sự việc như sau: Theo QUYẾT ĐỊNH Về việc bồi thường, hổ trợ tái định cư dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8 - 787B - 789 (Dự án thành phần 2 - Tuyến đường ĐT.787B) Của Uỷ Ban Nhân Dân Thị Xã Trảng Bàng Số: 14382/QD-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2021, có đưa ra phương án bồi thường đất cụ thể là 432.000đ/m2 (bốn trăm ba mươi hai ngàn đồng chẳn trên một mét vuông đất). - Tôi nhận thấy phương án bồi thường nêu trên là không phù hợp, làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tôi. - Vì vậy tôi làm đơn khiếu nại này kính gởi đến UBND Tỉnh Tây Ninh (Chủ Tịch UBND Tỉnh Tây Ninh) cùng các cấp có thẩm quyền xem xét và giải quyết bồi thường đất cho tôi theo GIÁ ĐẤT THỊ TRƯỜNG HIỆN NAY. Tôi xin chân thành cám ơn!

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 550

Ngày gửi: 01/12/2021 09:34

Thời hạn xử lý: 10/12/2021 08:47

Kết quả xử lý

UBND thị xã Trảng Bàng

Kính gửi: Ông Trương Tấn Đạt sinh năm 1979, CMNN Số: 290601542. cấp ngày 08 tháng 01 năm 2014, số điện thoại liên hệ là 0345 105 202. hiện cư ngụ tại số 37 đường Tỉnh Lộ 6 ( nay là đường 787B), Khu phố Gia Hùynh, Phường Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Bàng, Tây Ninh.

Ủy ban nhân dân Thị xã Trảng Bàng nhận được phản ánh của ông ngày 01/12/2021 trên hệ thống phản ánh hiện trường: https://1022-admin.tayninh.gov.vn/xu-ly-phan-anh.

Sau khi xem xét nội dung phản ánh, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến trả lời như sau: Dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8 – 787B – 789 (Dự án thành phần 2 – Tuyến đường ĐT.787B) đã được UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số: 2850/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021 về việc phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8 – 787B – 789 (Dự án thành phần 2 – Tuyến đường ĐT.787B), Theo nội dung Quyết định, giá đất cụ thể bồi thường “Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa và đất nuôi trồng thủy sản trên trục đường giao thông chính (ĐT 787B) thuộc vị trí 1, xã loại I, xã loại II: 432.000 đồng/m2 “ 

Do thu hồi đất của ông là đất nông nghiệp, nên Trung tâm phát triển quỹ đất căn cứ theo Quyết định trên tham mưu UBND thị xã Trảng Bàng bồi thường đất nông nghiệp cho ông 432.000đồng/m2 là phù hợp quy định.

Trên đây là ý kiến trả lời của Ủy ban nhân dân  thị xã Trảng Bàng đối với phản ánh của ông Trương Tấn Đạt liên quan đến dự án Đường liên tuyến kết nối vùng N8 – 787B – 789 (Dự án thành phần 2 – Tuyến đường ĐT.787B).

09/12/2021 21:31

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm