Tây Ninh - Thứ Bảy, 21/05/2022
Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Góp ý về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có hộ khẩu ngoài tỉnh Tây Ninh

Đề nghị không cho người có hộ khẩu ngoài tỉnh Tây Ninh mua đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất nông nghiệp, còn đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp thì được phép mua, vì mục đích tránh đầu cơ, tránh để đất đai hoang hóa trên diện rộng, thiếu đất canh tác cho bà con nông dân, để nông dân tập trung sản xuất.

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 242

Ngày gửi: 19/01/2022 07:22

Thời hạn xử lý: 28/01/2022 16:31

Kết quả xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường rất trân trọng góp ý của ông để “tránh đầu cơ, tránh để đất đai hoang hóa trên diện rộng, thiếu đất canh tác cho bà con nông dân, để nông dân tập trung sản xuất”. Tuy nhiên, theo Điều 188 của Luật Đất đai năm 2013 về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất quy định:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Do đó, nếu không cho người có hộ khẩu ngoài tỉnh Tây Ninh mua đất nông nghiệp thuộc quy hoạch đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ vi phạm pháp luật.

Trân trọng kính chào!

25/01/2022 14:03

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm