Tây Ninh - Thứ Bảy, 21/05/2022
Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

An ninh trật tự

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

24/04/2022 15:22 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC GARA HOẠT ĐỘNG GÂY TIẾNG ỒN LỚN VÀ XỊT SƠN GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI PHƯỜNG HIỆP NINH

Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

16/04/2022 10:26 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC KIỂM TRA GIẤY TEST COVID- 19 CỦA BẢO VỆ BỆNH VIỆN TỈNH TÂY NINH

Khu Du Lịch Núi Bà Đen, Lời, Thạnh Tân Thành Phố Tây Ninh Tây Ninh

07/03/2022 13:50 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ TÌNH HÌNH AN NINH, TRẬT TỰ TẠI KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI BÀ ĐEN

Xã Trường Tây, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

20/02/2022 17:42 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC HỘ DÂN THƯỜNG XUYÊN HÁT KARAOKE GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI DÂN XUNG QUANH TẠI XÃ TRƯỜNG TÂY

Phường Hiệp Ninh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

28/01/2022 07:53 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ TÌNH TRẠNG ĐỐT PHÁO TRÁI PHÉP TẠI PHƯỜNG HIỆP NINH

462 Cách Mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

02/01/2022 14:05 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC BUÔN BÁN HÀNG RONG LẤN CHIẾM LÒNG LỀ ĐƯỜNG TẠI KHU VỰC CHỢ PHƯỜNG 3

Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

20/12/2021 14:46 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ TÌNH TRẠNG ÚN Ứ XE TẠI THỊ TRẤN TÂN BIÊN

Ngọc My Shop, Sân Cu, Phường Long Thành Bắc, Thị xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

09/12/2021 09:57 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC CÔNG TY HOẠT ĐÔNG GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI DÂN TẠI PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC THỊ XÃ HÒA THÀNH

Coffe Thơ, Xuyên Á, Xã An Tịnh, Huyện Trảng Bàng, Tây Ninh

07/12/2021 17:05 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC KHU VỰC THƯỜNG XUYÊN CÓ TIẾNG ỒN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGƯỜI DÂN XUNG QUANH

Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

27/11/2021 09:56 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH NGƯỜI DÂN VỀ TÌNH HÌNH GIAO THÔNG TẠI THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Thông tin tuyên truyền Xem thêm