Tây Ninh - Thứ Bảy, 21/05/2022
Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Dịch vụ hành chính công, sự nghiệp

undefined, undefined

11/05/2022 17:05 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VẤN ĐỀ CHẬM TRỄ TRONG VIỆC XỬ LÝ PHẢN ÁNH TẠI PHƯỜNG AN HÒA THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

05/05/2022 15:13 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT TẠI HUYỆN BẾN CẦU

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

05/05/2022 10:22 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC VỆ SINH MÁY LỌC NƯỚC TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

01/05/2022 15:15 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC CẤP CCCD TẠI XÃ HƯNG THUẬN THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

19/04/2022 18:31 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ ĐẤT ĐAI CHO NGƯỜI DÂN CỦA UBND HUYỆN GÒ DẦU

Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

13/04/2022 12:10 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC CHẬM XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CƠ QUAN CÔNG AN THỊ TRẤN GÒ DẦU

Xã Bến Củi, Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

21/03/2022 14:51 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC CHẬM XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

21/03/2022 08:58 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN TÂN CHÂU

Lê Văn Thới, Thị trấn Gò Dầu, Huyện Gò Dầu, Tây Ninh

17/03/2022 17:21 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI UBND HUYỆN GÒ DẦU

Tỉnh Tây Ninh

11/03/2022 14:54 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA UBND HUYỆN TÂN BIÊN

Thông tin tuyên truyền Xem thêm