Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Phản ánh về việc cung cấp thông tin quy hoạch đất tại khu vực thành phố Tây Ninh.

Tôi muốn mua thửa đất ở địa bàn thành phố Tây Ninh. Chủ nhà có cấp tôi bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản sao. Tôi lên bộ phận một cửa khu hành chính để hỏi thông tin quy hoạch thì bộ phận một cửa nói tôi không có quyền xem thông tin quy hoạch thửa đất đó, chủ đất mới được xem. Bộ phận một cửa thành phố nói vậy đúng hay sai? Đúng thì căn cứ vào đâu? Sai thì nên xem lại có phải vì làm việc theo cảm tính quá không? Thích thì trả lời, không thích thì có quyền không trả lời.

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 273

Ngày gửi: 11/05/2020 11:57

Thời hạn xử lý: 20/05/2020 00:00

Kết quả xử lý

UBND Thành Phố Tây Ninh

             UBND Thành phố ghi nhận, thông tin đến bạn như sau:

             Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 tại Khoản 1 Điều 55 quy định: “Cơ quan quản lý quy hoạch đô thị các cấp có trách nhiệm cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị đã được phê duyệt cho các tổ chức, cá nhân khi có yêu cầu”.

            Theo đó, người chủ sử dụng đất được yêu cầu cơ quan quản lý quy hoạch đô thị cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị đối với thửa đất mình đang sử dụng hợp pháp theo quy định của pháp luật thông qua việc Nhà nước giao đất (hoặc cho thuê đất) cho công dân khi đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

            Nhà nước giao đất (hoặc cho thuê đất) và bảo hộ các quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, trong đó có quyền thông tin về quy hoạch của thửa đất. Người chủ sử dụng đất (hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định) sẽ được cung cấp các thông tin liên quan về quy hoạch của thửa đất để đảm bảo đất đai đã giao cho người sử dụng được sử dụng đúng mục đích theo quy định được chứng nhận trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

            Do đó, để tránh trường hợp người lấy thông tin quy hoạch không phải là chủ sử dụng đất thực hiện các giao dịch không đúng quy định của pháp luật, Phòng Quản lý đô thị chỉ cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất cho người chủ sử dụng đất hoặc người được ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.

            Do cán bộ phụ trách Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (một cửa) còn thiếu sót trong việc giải thích rõ những quy định về cung cấp thông tin quy hoạch nên dẫn đến sự hiểu lầm nêu trên, rất mong quý Ông/bà thông cảm. Phòng Quản lý đô thị Thành phố xin tiếp thu và chấn chỉnh, trong thời gian tới sẽ dần nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp về mọi mặt để ngày càng phục vụ người dân được tốt hơn.

18/05/2020 07:51

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Phản ánh khẩn

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 12/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 12/9/2020 đến 22 giờ ngày 12/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 05 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 05 người:

+ Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 04 người;

+ Siêu thị Miễn thuế (GC), Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh: 01 người.

13/09/2020 08:35 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 10/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 10/9/2020 đến 22 giờ ngày 10/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 23 trường hợp:

- Cách ly y tế: 02 người.

- Cách ly tập trung: 21 người:

   + Khách sạn Đại Nam, tỉnh Bình Dương : 04 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trung tâm y tế Dĩ An, tỉnh Bình Dương: 02 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 10 người;

   + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 03 người;

   + Bệnh viện Việt Pháp, TP Hồ Chí Minh: 02 người Campuchia.

11/09/2020 10:43 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 09/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 09/9/2020 đến 22 giờ ngày 09/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 25 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 25 người. Cụ thể:

  + Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: 21 người.

  + Khách sạn Happy, tỉnh Long An: 01 người (chuyên gia Trung Quốc).

  + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh : 03 người.

10/09/2020 08:07 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam
Xem thêm 

Thông tin tuyên truyền