Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Đề xuất cung cấp biện pháp theo dõi chỉ số điện kế thường dùng cho người dân

Trước tình hình chỉ số điện tăng dẫn đến chi phí tăng cao, tuy nhiên việc xác định chỉ số điện của Điện lực không có sự chứng thực của người dân. Vậy đề nghị Điện lực Tây Ninh công bố công khai việc xác định chỉ số điện kế và biện pháp để người dân theo dõi được chỉ số điện kế thường dùng của mình.

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 70

Ngày gửi: 26/06/2020 09:45

Thời hạn xử lý: 07/07/2020 00:00

Kết quả xử lý

Sở công thương

Sở Công Thương Tây Ninh trả lời như sau: 

- Khi ghi chỉ số điện kế của khách hàng, Công ty Điện lực Tây Ninh đã thực hiện nhắn tin SMS thông báo điện năng tiêu thụ và tiền điện khách hàng phải thanh toán qua số điện thoại khách hàng đăng ký nhận tin nhắn với Công ty Điện lực Tây Ninh. Để nhận được tin nhắn thông báo tiền điện hàng tháng, khách hàng gọi điện đến số 19001006 hoặc 19009000 đăng ký số điện thoại nhận tin nhắn với Điện lực.

- Để giám sát việc ghi chỉ số và theo dõi chỉ số điện kế tính tiền điện, khách hàng chỉ cần cài Zalo hoặc App CSKH của Tổng công ty Điện lực miền Nam. Hàng tháng, khách hàng sẽ được thông báo ngày ghi chỉ số (trên Zalo hoặc App), lúc đó khách hàng sẽ tự ghi chỉ số điện kế của mình sử dụng đến ngày Điện lực ghi chỉ số.

- Trường hợp khách hàng không thể cài Zalo và App CSKH, khách hàng có thể xác định ngày ghi chỉ số điện kế định kỳ của Điện lực in trên giấy “THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN” (dòng chữ “Từ ngày A đến ngày B” ở phía dưới tiêu đề “THÔNG BÁO TIỀN ĐIỆN”, ngày B là ngày Điện lực ghi chỉ số điện kế định kỳ). Hàng tháng, vào ngày Điện lực ghi chỉ số điện kế, khách hàng có thể tự ghi để theo dõi chỉ số điện kế của mình. Ngoài ra, khách hàng có thể gọi điện đến số 19001006 hoặc 19009000 để biết ngày ghi chỉ số điện kế định kỳ của Điện lực.

- Khi nhận thông báo tiền điện sử dụng hàng tháng (qua Zalo hoặc App CSKH, giấy thông báo tiền điện), khách hàng có thể so sánh chỉ số cũ, chỉ số mới và điện năng tiêu thụ với chỉ số và điện năng tiêu thụ do khách hàng tự ghi vào ngày Điện lực ghi chỉ số. Nếu có sai biệt, khách hàng thông báo cho Điện lực kiểm tra lại qua số điện thoại Tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam 19001006 hoặc 19009000.

- Trường hợp của khách hàng gửi góp ý trên hệ thống 1022 Tây Ninh, Công ty Điện lực Tây Ninh đã liên hệ và hướng dẫn khách hàng cài Zalo CSKH và App CSKH để theo dõi chỉ số điện kế hàng tháng.

Trân trọng!

05/07/2020 20:50

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận