Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Góp ý về việc tuyên dương người dân đã có đóng góp cho công tác xã hội tại địa phương

Đã là người dân Thành Phố Tây Ninh phải được quan tâm công bằng như nhau. Ở chỗ nhà Ba tôi đã hiến đất làm đường khá lâu, diện tích khoảng 3 x 33m đất. Chưa được cấp giấy khen, mãi đến tôi xem qua bài báo Tây Ninh đăng 03/06/2018. Chợt nhớ ủa nhà mình cũng hiến đất làm đường pê tông 4 m mà sao không nghe đề cập gì. Tôi đăng ý kiến hỏi thì Phường 4, sau đó, cấp giấy khen cho Ba tôi, vào ngày 03/07/2018. Ở đây, tôi muốn nói, người làm được việc tốt thì được tôn vinh kịp thời thì có ý nghĩa hơn. Qua đây, tôi muốn góp ý kiến để người có liên quan, phụ trách khu vực có Tâm hơn. Xin cảm ơn.

hinh0.png
hinh1.png
hinh2.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 71

Ngày gửi: 07/07/2020 17:22

Thời hạn xử lý: 17/07/2020 00:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Phường 4

Phường 4 xin ghi nhận ý kiến góp ý của ông Trần Phương Nam để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
21/07/2020 09:50

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận