Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Phản ánh tình trạng buôn bán động vật quý hiếm tại khu vực Tân Châu - Tây Ninh

Phản ánh về tình trạng buôn bán động vật qúy hiếm tại khu vực Tân Châu- Tây Ninh. Đề nghị cơ quan chức năng chuyên ngành kiểm tra xử lý. Gửi kèm hình ảnh

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011811942599

 

Capture2.JPG
107526298_849847672085623_5194794987426735244_o.jpg
108062183_849851995418524_6929092397388002444_n.jpg

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 89

Ngày gửi: 17/07/2020 08:50

Thời hạn xử lý: 24/07/2020 00:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và PTNT phúc đáp nội dung phản ánh của người dân theo nội dung văn bản kèm theo. Trân trọng./.

31/07/2020 16:06
File đính kèm:

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận