Tây Ninh - Thứ Hai, 04/07/2022
Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 31/8/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 31/8/2020 đến 22 giờ ngày 31/8/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 20 trường hợp. Trong đó:

- Cách ly tập trung: 20 người. Cụ thể:

 +  Siêu thị Miễn thuế (GC) Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh : 02 người.

 + Trung tâm huấn luyện dự bi động viên (K71), huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: 15 người.

 + Bệnh viện đa khoa Tây Ninh: 01 người.

 + Trường quân sự huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre: 02 người (chuyên gia Trung Quốc).

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 406

Ngày gửi: 01/09/2020 08:02

Thời hạn xử lý: 02/09/2020 00:00

Kết quả xử lý

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu.

01/09/2020 08:06

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm