Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Phản ánh tình trạng tiếp nhận và trả kết quả của VP Đăng ký đất đai chi nhánh huyện Bến Cầu

Phản ánh tình trạng tiếp nhận và trả kết quả của VP ĐKĐĐ CN huyện Bến Cầu trả kết quả không đúng quy định Tôi tên: Lê Đại Nhân, ngụ An Thạnh, Bến Cầu có đến VP ĐKĐĐ CN huyện Bến Cầu làm giấy CNQSĐ và Thời gian tiếp nhận hồ sơ là ngày 04/8/2020 theo quy định là 14 ngày trả kết quả và theo giấy hẹn trả kết quả là ngày 24/8/2020, nhưng đến nay là ngày 10/9/2020 (tức trả kết quả trễ thêm 17 ngày nữa) vẫn chưa trả kết quả. Kiến nghị tỉnh có chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục tình trạng trên và sớm giải quyết hồ sơ của tôi theo đúng quy định. Trân trọng cám ơn./.
hinh0.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 29

Ngày gửi: 10/09/2020 09:40

Thời hạn xử lý: 18/09/2020 00:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sau khi kiểm tra nội dung ý kiến phản ánh của công dân, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh trả lời như sau:

Đối với hồ sơ của Ông Lê Đại Nhân chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Bến Cầu tiếp nhận ngày 04/8/2020 ngày trả kết quả 24/8/2020 thời gian giải quyết là 14 ngày làm việc đúng theo quy trình quy định. Tuy nhiên đến ngày trả kết quả chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Bến Cầu không xử lý kịp thời dẫn đến hồ sơ trễ hạn, đến ngày 14/9/2020 ông Đại mới nhận được kết quả giải quyết hồ sơ. 

Sở Tài nguyên và Môi trường xin ghi nhận phản ánh và tiến hành kiểm điểm, đồng thời chỉ đạo chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ Bến Cầu thực hiện việc xử lý hồ sơ kịp thời cho người dân theo đúng quy trình quy định.

18/09/2020 07:07

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận