Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Quản lý tình hình khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng

Hiện nay, trong lòng hồ Dầu Tiếng có nhiều doanh nghiệp đang khai thác cát. Chính quyền địa phương phối hợp liên ngành cần thường xuyên tuần tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp để kịp thời chấn chỉnh, xử lý hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng và bảo vệ môi trường nước lòng hồ. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết cụ thể về việc cấp giấy phép khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng hiện nay.

Doanh nghiệp khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh)_02 (1).jpg

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 86

Ngày gửi: 22/11/2020 14:50

Thời hạn xử lý: 03/12/2020 00:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và môi trường trả lời như sau:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh UBND tỉnh Tây Ninh đã cấp 16 giấy phép khai thác cát xây dựng, trong đó: Hồ Tha La là 02 giấy phép, hồ Dầu Tiếng là 14 giấy phép.

Ngày 11/4/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 2508/BNN-TCTL về việc tạm ngừng hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng. Công văn có nội dung: “Thời gian tạm dừng tối thiểu là 01 tháng. Việc khai thác cát trong lòng hồ chỉ được tiến hành trở lại khi không ảnh hưởng đến chất lượng nước và đáp ứng các quy định của Luật Thủy lợi và pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia”.

Ngày 18/4/2019, UBND tỉnh có Công văn số 751/UBND-KTTC về việc tạm ngưng hoạt động khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng, Công văn có nội dung: “Tạm ngưng tất cả hoạt động khai thác cát trong lòng hồ Dầu Tiếng từ ngày 20/4/2019 (thời gian tối thiểu là 02 tháng). Việc khai thác cát trong lòng hồ chỉ được tiến hành trở lại khi không ảnh hưởng đến chất lượng nước và đáp ứng các quy định của Luật Thủy lợi và pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, đến khi có thông báo hoạt động khai thác cát trở lại của UBND tỉnh”.

Qua rà soát kiểm tra các đơn vị khai thác cát trong hồ Dầu Tiếng, Tổ Tác nghiệp theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 đã tham mưu UBND tỉnh cho phép 12/16 giấy phép khai thác cát trong hồ Tha La, hồ Dầu Tiếng được phép hoạt động trở lại

26/11/2020 09:13

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Phản ánh khẩn

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 12/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 12/9/2020 đến 22 giờ ngày 12/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 05 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 05 người:

+ Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 04 người;

+ Siêu thị Miễn thuế (GC), Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh: 01 người.

13/09/2020 08:35 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 10/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 10/9/2020 đến 22 giờ ngày 10/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 23 trường hợp:

- Cách ly y tế: 02 người.

- Cách ly tập trung: 21 người:

   + Khách sạn Đại Nam, tỉnh Bình Dương : 04 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trung tâm y tế Dĩ An, tỉnh Bình Dương: 02 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 10 người;

   + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 03 người;

   + Bệnh viện Việt Pháp, TP Hồ Chí Minh: 02 người Campuchia.

11/09/2020 10:43 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 09/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 09/9/2020 đến 22 giờ ngày 09/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 25 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 25 người. Cụ thể:

  + Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: 21 người.

  + Khách sạn Happy, tỉnh Long An: 01 người (chuyên gia Trung Quốc).

  + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh : 03 người.

10/09/2020 08:07 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam
Xem thêm 

Thông tin tuyên truyền