Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Phản ánh về việc chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các hộ dân sống trên đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, đoạn từ Đài Liệt Sỹ đến Viện kiểm soát mới

Khu đất nhà tôi và các hộ dân lân cận (nằm trên đường Trần Phú, KP. Ninh Trung, Phường Ninh Sơn đoạn từ Đài Liệt Sỹ đến Viện kiểm sát mới) đã sinh sống hơn 30 năm mà đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm cho chúng tôi rất khó khăn trong việc xin phép xây dựng, mua bán chuyển nhượng đất đai. Nay xin hỏi các cơ quan sở ban ngành có liên quan lí do tại sao đến nay khu vực này vẫn chưa được chính quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và khi nào thi mới được cấp giấy phép. Đây là những trăn trở mà các hộ dân khu vực này sống mấy chục năm nay đang mong chính quyền giải quyết và trả lời. Trân trọng.

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 63

Ngày gửi: 02/01/2021 15:29

Thời hạn xử lý: 13/01/2021 00:00

Kết quả xử lý

UBND Thành Phố Tây Ninh

UBND Thành phố thông tin đến cử tri như sau:

1. Nguồn gốc đất

Vị trí đất cử tri phản ánh chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nằm trong khu đất 2,0 ha phía sau Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. UBND Thành phố xác định là đất thành quả cách mạng nhưng không trực tiếp quản lý, sử dụng, không thu thập được văn bản thể hiện có quyết định quản lý của nhà nước.

2. Quá trình giải quyết

Ngày 05/02/2020, UBND tỉnh có Biên bản số 36/BB-UBND ngày 05/02/2020 cho ý kiến giải quyết khu đất phía sau Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh, nội dung:

“1. Đối với khu đất diện tích khoảng 2,0 ha: Theo báo cáo của UBND thành phố Tây Ninh thì phần diện tích này có nguồn gốc đất là thành quả cách mạng tuy nhiên từ trước đến nay nhà nước chưa xác lập quản lý về mặt pháp lý. Mặt khác các hộ dân đã ở ổn định từ trước đến nay, do đó thống nhất theo đề nghị của UBND thành phố Tây Ninh về việc lập phương án sử dụng đất để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo quy định pháp luật. Để phương án đảm bảo chặt chẽ, giao UBND thành phố Tây Ninh xác định đúng thực trạng quản lý và thực trạng sử dụng đất làm cơ sở xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”.

 Ngày 16/11/2020, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh có Công văn số 8516/VP-TKTH về việc kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương giải quyết đối với khu vực đất phía sau Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh; lãnh đạo UBND tỉnh kết luận như sau: “Đề nghị UBND thành phố Tây Ninh thực hiện đúng theo kết luận của UBND tỉnh tại Biên bản số 36/BB-UBND ngày 05/02/2020 về việc cho ý kiến giải quyết khu đất phía sau Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 11/01/2021, UBND Thành phố có Tờ trình số 04/TTr-UBND về việc cho ý kiến phương án giải quyết khu đất phía sau Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh (nội dung: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ở khu đất 2,0 ha; Thu hồi đất và quản lý, sử dụng khu đất 3,2 ha) trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, cho ý kiến. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường chưa cho ý kiến đối với Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 11/01/2021 của UBND Thành phố. (có Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 11/01/2021 của UBND Thành phố kèm theo).

Trong thời gian tới, UBND Thành phố sẽ tiếp tục liên hệ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường sớm có ý kiến đối với Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày 11/01/2021 của UBND Thành phố.

Sau khi có ý kiến góp ý của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND Thành phố sẽ tổng hợp hoàn chỉnh Phương án và tổ chức thực hiện đúng theo quy định.

15/01/2021 16:17
File đính kèm:

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Phản ánh khẩn

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 12/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 12/9/2020 đến 22 giờ ngày 12/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 05 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 05 người:

+ Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 04 người;

+ Siêu thị Miễn thuế (GC), Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh: 01 người.

13/09/2020 08:35 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 10/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 10/9/2020 đến 22 giờ ngày 10/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 23 trường hợp:

- Cách ly y tế: 02 người.

- Cách ly tập trung: 21 người:

   + Khách sạn Đại Nam, tỉnh Bình Dương : 04 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trung tâm y tế Dĩ An, tỉnh Bình Dương: 02 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 10 người;

   + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 03 người;

   + Bệnh viện Việt Pháp, TP Hồ Chí Minh: 02 người Campuchia.

11/09/2020 10:43 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 09/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 09/9/2020 đến 22 giờ ngày 09/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 25 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 25 người. Cụ thể:

  + Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: 21 người.

  + Khách sạn Happy, tỉnh Long An: 01 người (chuyên gia Trung Quốc).

  + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh : 03 người.

10/09/2020 08:07 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam
Xem thêm 

Thông tin tuyên truyền