Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Thông tin tình hình dịch bệnh nCovid-19 tại tỉnh Tây Ninh tính đến thời 15 giờ 00 ngày 12 tháng 03 năm 2020

Thông tin tình hình dịch bệnh nCovid-19 tại tỉnh Tây Ninh tính đến thời 15 giờ 00 ngày 12 tháng 03 năm 2020

fn4-Recovered.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 185

Ngày gửi: 13/03/2020 11:20

Thời hạn xử lý: 14/03/2020 00:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Thông tin và Truyền thông

Thông cáo báo chí về tình hình phòng, chống Covid - 19

Cập nhật đến 15 giờ 00 phút ngày 12/3/2020 toàn tỉnh Tây Ninh

13/03/2020 11:24
File đính kèm:

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận