Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh Cập nhật đến 15 giờ 00 phút ngày 13/3/2020

Thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Tây Ninh Cập nhật đến 15 giờ 00 phút ngày 13/3/2020

1.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 181

Ngày gửi: 13/03/2020 19:26

Thời hạn xử lý: 14/03/2020 00:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Thông tin và Truyền thông

   

13/03/2020 19:31
File đính kèm:

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận