Tây Ninh - Thứ Tư, 31/05/2023
Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO TẠI THỊ XÃ HÒA THÀNH

Tôi không hiểu vì sao bảo là Tài xế lái xe tải không được duyệt mà Trong danh sách gần dây nhất do Trưởng Khu phố gửi lên duyệt thì lại Có rất nhiều cá nhân được hỗ trợ là Tài xế? Vậy tôi đặt vấn đề ở việc là Cán bộ đó xét duyệt kiểu gì? có đúng không? và trong văn bản có nói Tài xế vẫn được duyệt mà vì sao cán bộ lại không duyệt? Tôi cần giải thích rõ ràng? đến tận 4 tháng hơn mà không duyệt cũng không báo rồi giờ nói không có đúng đối tượng. trước khi làm thì tôi đã nghiên cứu rất kỹ văn bản rồi. Tôi rất mong Uỷ ban Nhân dân Thị xã hoà thành xem xét lại vấn dề này. trân trọng
file0.png
file1.png
file2.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 1752

Ngày gửi: 04/01/2022 11:56

Thời hạn xử lý: 06/01/2022 09:26

File đính kèm:

Kết quả xử lý

UBND thị xã Hòa Thành

Qua phản ánh kiến nghị của Ông (bà) trên cổng hành chính về việc xử lý hồ sơ trợ cấp đối với người lao động tự do tại thị xã Hòa Thành, UBND thị xã chuyển giao UBND phường Long Thành Trung xem xét và báo cáo như sau:

Căn cứ Hướng dẫn số 3078/HD-SLĐTBXH ngày 01/09/2021 của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Tây Ninh hướng dẫn chính sách hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid 19, về đối tượng áp dụng ông Lê Thanh Đức không là đối tượng áp dụng hỗ trợ (nghề nghiệp của ông là tài xế lái xe ủi đất) nên Hội đồng xét duyệt đã thống nhất đã thống nhất loại hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp của ông theo quy định.

10/01/2022 08:46
File đính kèm:
12a50fa75ef193afcae0.jpg

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm