Tây Ninh - Thứ Ba, 24/05/2022
Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC TRẠM XĂNG DẦU HOÀI NAM TREO BIỂN HẾT XĂNG NHIỀU NGÀY

Đề nghị Sở Công thương kiểm tra cây xăng Hoài Nam tại xã Tân Hoà Tân Châu đã 5 ngày treo biển hết xăng, có phải găm hàng hay không.
file0.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 143

Ngày gửi: 09/02/2022 07:34

Thời hạn xử lý: 17/02/2022 13:47

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở công thương

Sở Công Thương Tây Ninh trả lời ông như sau:

Cửa hàng xăng dầu Hoài Nam đang làm thủ tục thẩm định đủ điều kiện kinh doanh, chưa được phép hoạt động.

Trân trọng!

09/02/2022 09:04

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm