Tây Ninh - Thứ Ba, 24/05/2022
Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

THẮC MẮC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ DỰ ÁN NHÀ MÁY CẤP NƯỚC SẠCH TẠI ẤP THUẬN TÂY, XÃ LỢI THUẬN, HUYẾN BẾN CẦU

Dự án nhà máy cấp nước sạch tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận (thuộc dự án Tiểu vùng sông Mê Kông) cơ bản đã được xây dựng hoàn chỉnh, xin hỏi khi nào thì cấp nước sạch cho dân.

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 76

Ngày gửi: 04/05/2022 09:35

Thời hạn xử lý: 12/05/2022 15:49

Kết quả xử lý

Ban quản lý khu kinh tế

Kính chào: Quý Ông/Bà

Ban Quản lý Khu kinh tế xin giải đáp nội dung phản ánh của quý ông/bà như sau:

Công trình: Hệ thống cấp nước đô thị Mộc Bài, công suất 7.000m3/ngày.đêm thuộc Dự án Phát triển các đô thị hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng tại Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh (vay vốn ODA): Hiện nay đã thi công hoàn thành, đã chạy thử và kiểm tra mẫu nước đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt (tiêu chuẩn QCVN 01/2018/BYT của Bộ Y tế).

- Thực hiện theo chỉ đạo của Lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh tại Kết luận cuộc họp ngày 07/4/2022 (Văn bản số 2480/VP-TH ngày 14/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh về việc Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến hệ thống cấp nước đô thị Mộc Bài). Ban Quản lý Khu kinh tế đã lập báo cáo trình UBND tỉnh và đề xuất giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý vận hành đưa vào sử dụng phục vụ cấp nước sạch cho Nhân dân (Báo cáo số 60/BC-BQLKKT ngày 04/5/2022).

Ban Quản lý Khu kinh tế sẽ phối hợp với đơn vị tiếp nhận tiến hành bàn giao Công trình, chậm nhất 20 ngày sau khi có chủ trương của UBND tỉnh.

Trên đây là một số thông tin giải đáp liên quan đến nội dung phản ánh của quý ông/bà.

Trân trọng!

10/05/2022 19:36

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm