Tìm kiếm

THÔNG TIN PHẢN ÁNH

Hỏi về tình trạng hồ sơ chuyển nhượng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Bến Cầu

Ngày 16/09/20 tôi có nộp hồ sơ tại VPĐKĐĐ chi nhánh bến cầu ( số thứ tự 000.00.12.H53 200916 0437/BN chuyển nhượng tên Nguyễn Tú Anh chuyển nhượng cho Nguyễn Thái Nhân nhận giấy hẹn 06/10/20 trả kết quả, nhưng tới ngày 31/10/2020 tôi vẫn chưa nhận được giấy. Tôi đến nhiều lần và gọi vào số 02763761118 nhận được câu trả lời ở tỉnh chưa gửi về. Nhờ cơ quan chức năng kiểm tra lại giúp tôi.

hosodat_1022.png

Tình trạng: Đã đăng tải

Lượt xem: 115

Ngày gửi: 02/11/2020 09:02

Thời hạn xử lý: 10/11/2020 00:00

File đính kèm:

Kết quả xử lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

Qua rà soát, đối chiếu, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh xin trả lời như sau:

Hồ sơ số thứ tự 000.00.12.H53 200916 0437/BN chuyển nhượng tên Nguyễn Anh Tú chuyển nhượng cho Nguyễn Thái Nhân của ông(bà) đã được Sở Tài nguyên và Môi trường ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đã chuyển về chi nhánh. Tuy nhiên ngày 21/10/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường có nhận được công văn số 368/CCTHA của Chi cục thi hành án huyện Bến Cầu có thụ lý các quyết định số 101/2011/DSST ngày 25/11/2011, quyết định số 08/2019/DSST, ngày 04/4/2019 và quyết định số 03/2011/DSST, ngày 21/12/2011 của Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Chi cục thi hành án huyện Bến Cầu đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh ngưng việc cấp giấy CNQSDĐ đất cho ông Nguyễn Thái Nhân và bà Võ Thị Ngọc Ánh nhằm tạo điều kiện để Chi cục thi hành án xử lý tài sản của ông Tú Anh và bà Thu Hà để đảm bảo thi hành án. Do đó Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh – Chi nhánh huyện Bến Cầu chưa thể thực hiện trả kết quả cho ông(bà) .

 Trên đây là nội dung trả lời ý kiến phản ánh của công dân trên hộp thư điện tử ngày 02/11/2020, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh trả lời cho công dân được rõ./. 

05/11/2020 10:34
File đính kèm:

Bạn đánh giá thế nào về kết quả xử lý?

Hài lòng
Hài lòng
Chấp nhận
Chấp nhận
Không hài lòng
Không hài lòng

Bình luận

Phản ánh khẩn

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 12/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 12/9/2020 đến 22 giờ ngày 12/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 05 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 05 người:

+ Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 04 người;

+ Siêu thị Miễn thuế (GC), Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh: 01 người.

13/09/2020 08:35 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 10/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 10/9/2020 đến 22 giờ ngày 10/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 23 trường hợp:

- Cách ly y tế: 02 người.

- Cách ly tập trung: 21 người:

   + Khách sạn Đại Nam, tỉnh Bình Dương : 04 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trung tâm y tế Dĩ An, tỉnh Bình Dương: 02 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 10 người;

   + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 03 người;

   + Bệnh viện Việt Pháp, TP Hồ Chí Minh: 02 người Campuchia.

11/09/2020 10:43 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

BÁO CÁO NHANH NGÀY 09/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 09/9/2020 đến 22 giờ ngày 09/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 25 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 25 người. Cụ thể:

  + Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: 21 người.

  + Khách sạn Happy, tỉnh Long An: 01 người (chuyên gia Trung Quốc).

  + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh : 03 người.

10/09/2020 08:07 Phản ánh khẩn

Tây Ninh, Việt Nam
Xem thêm 

Thông tin tuyên truyền