Tìm kiếm

Phản ánh khẩn

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

13/09/2020 08:35

BÁO CÁO NHANH NGÀY 12/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 12/9/2020 đến 22 giờ ngày 12/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 05 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 05 người:

+ Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 04 người;

+ Siêu thị Miễn thuế (GC), Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh: 01 người.

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

11/09/2020 10:43

BÁO CÁO NHANH NGÀY 10/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 10/9/2020 đến 22 giờ ngày 10/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 23 trường hợp:

- Cách ly y tế: 02 người.

- Cách ly tập trung: 21 người:

   + Khách sạn Đại Nam, tỉnh Bình Dương : 04 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trung tâm y tế Dĩ An, tỉnh Bình Dương: 02 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 10 người;

   + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 03 người;

   + Bệnh viện Việt Pháp, TP Hồ Chí Minh: 02 người Campuchia.

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

10/09/2020 08:07

BÁO CÁO NHANH NGÀY 09/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 09/9/2020 đến 22 giờ ngày 09/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 25 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 25 người. Cụ thể:

  + Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: 21 người.

  + Khách sạn Happy, tỉnh Long An: 01 người (chuyên gia Trung Quốc).

  + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh : 03 người.

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

09/09/2020 07:57

BÁO CÁO NHANH NGÀY 08/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 08/9/2020 đến 22 giờ ngày 08/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 28 trường hợp. Trong đó:

- Cách ly tập trung: 28 người. Cụ thể:

   + Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 20 người.

   + Khách sạn Bát Đạt, quận 5, TP.HCM: 01 người ( chuyên gia Philippines).

   + Trung tâm y tế huyện Hòa Thành : 05 người.

   + Siêu thị Miễn thuế (GC) Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh: 02 người.

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm: 06 mẫu (kiểm dịch viên: 02 người; Biên Phòng: 04 người).

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

08/09/2020 08:39

BÁO CÁO NHANH NGÀY 0679/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 0679/2020 đến 22 giờ ngày 07/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 21 trường hợp. Trong đó:

- Cách ly tập trung: 21 người. Cụ thể:

   + Khách sạn Đệ Nhất số 23 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh: 01 người ( chuyên gia Australia). 

   + TTYT Thuận An,  tỉnh Bình Dương: 02 người ( 01 chuyên gia Trung Quốc + 01 con trai). 

    + Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh: 12 người.

    + Trung tâm y tế huyện Bến Cầu: 06 người ( người già + trẻ em + bầu ).

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

05/09/2020 17:12

BÁO CÁO NHANH NGÀY 04/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 04/9/2020 đến 22 giờ ngày 04/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 351 trường hợp. Trong đó:

- Cách ly tập trung: 351 người. Cụ thể:

           + Trung tâm y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh: 02 người.

           + Bệnh viện Đa Khoa Tây Ninh: 01 người.

           + Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: 125 người.

          + Trường Trung cấp kinh tế, Kỹ thuật Tây Ninh: 28 người.

          + Trường Bắn Tây Ninh: 180 người.

          +  Trung tâm Y tế Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương: 05 người (chuyên gia Trung Quốc).

          + Trung tâm huấn luyện dự bi động viên (K71), huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: 10 người.

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

01/09/2020 08:02

BÁO CÁO NHANH NGÀY 31/8/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 31/8/2020 đến 22 giờ ngày 31/8/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 20 trường hợp. Trong đó:

- Cách ly tập trung: 20 người. Cụ thể:

 +  Siêu thị Miễn thuế (GC) Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh : 02 người.

 + Trung tâm huấn luyện dự bi động viên (K71), huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: 15 người.

 + Bệnh viện đa khoa Tây Ninh: 01 người.

 + Trường quân sự huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre: 02 người (chuyên gia Trung Quốc).

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

27/08/2020 07:53

BÁO CÁO NHANH NGÀY 26/8/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 26/8/2020 đến 22 giờ ngày 26/8/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 32 trường hợp. Trong đó:

- Cách ly tập trung: 32 người. Cụ thể:

             + Trung tâm y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh: 02 người.

             +  Siêu thị Miễn thuế (GC), Mộc Bài,tỉnh Tây Ninh : 26 người.

             + Trung tâm y tế Thuận An, tỉnh Bình Dương: 04 người (chuyên gia Trung Quốc).

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

26/08/2020 07:46

BÁO CÁO NHANH NGÀY 25/8/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 25/8/2020 đến 22 giờ ngày 25/8/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 18 trường hợp. Trong đó:

- Cách ly tập trung: 18 người. Cụ thể:

+ Trung tâm y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh: 02 người.

+  Khách sạn Anh Thư, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh: 01 người (chuyên gia Trung Quốc).

+ Khu cách ly nhà nghỉ Xuân Đại Thắng, tỉnh Đồng Nai: 02 người (chuyên gia Trung Quốc).

+  Trung tâm y tế Thuận An, tỉnh Bình Dương: 01 người (chuyên gia Trung Quốc).

+ Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh: 12 người.

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

25/08/2020 07:45

BÁO CÁO NHANH NGÀY 24/8/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 24/8/2020 đến 22 giờ ngày 24/8/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 13 trường hợp. Trong đó:

- Cách ly tập trung: 11 người. Cụ thể:

+ Trung tâm y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh: 02 người.

+ Trường KTKT Châu Thành, tỉnh Tây Ninh : 03 người.

+ Bệnh viện Triều An, thành phố Hồ Chí Minh: 04 người. 

+ Khách sạn Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương: 02 người (chuyên gia Trung Quốc).

- Cách ly nơi lưu trú (hộ chiếu ngoại giao) tại đại sứ quán Campuchia tại Việt Nam: 02 người.

Phản ánh khẩn

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

13/09/2020 08:35

BÁO CÁO NHANH NGÀY 12/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 12/9/2020 đến 22 giờ ngày 12/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 05 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 05 người:

+ Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 04 người;

+ Siêu thị Miễn thuế (GC), Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh: 01 người.

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

11/09/2020 10:43

BÁO CÁO NHANH NGÀY 10/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 10/9/2020 đến 22 giờ ngày 10/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 23 trường hợp:

- Cách ly y tế: 02 người.

- Cách ly tập trung: 21 người:

   + Khách sạn Đại Nam, tỉnh Bình Dương : 04 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trung tâm y tế Dĩ An, tỉnh Bình Dương: 02 chuyên gia Trung Quốc;

   + Trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh: 10 người;

   + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh: 03 người;

   + Bệnh viện Việt Pháp, TP Hồ Chí Minh: 02 người Campuchia.

Báo cáo nhanh tình hình cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu

10/09/2020 08:07

BÁO CÁO NHANH NGÀY 09/9/2020

(Tính từ 7 giờ sáng ngày 09/9/2020 đến 22 giờ ngày 09/9/2020)

Tổng số cách ly hành khách đến từ Campuchia qua các cửa khẩu: 25 trường hợp:

- Cách ly tập trung: 25 người. Cụ thể:

  + Trường Cao đẳng Sư phạm Tây Ninh: 21 người.

  + Khách sạn Happy, tỉnh Long An: 01 người (chuyên gia Trung Quốc).

  + Trung tâm y tế huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh : 03 người.

Xem thêm 

Thông tin tuyên truyền

Bluezone
Sức khỏe
Thông cáo dịch bệnh
Hỏi đáp
Công thông tin điện tử
Dịch vụ công