Tây Ninh - Thứ Ba, 03/10/2023
Tìm kiếm

Hướng dẫn

I. Giới thiệu

- Ứng dụng  “Tây Ninh Smart”  trên di động do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh xây dựng nhằm mục đích phục vụ chuyển đổi số của tỉnh. Ứng dụng được dùng chung cho toàn bộ người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức nhà nước.  Tuỳ theo đối tượng đăng nhập mà ứng dụng hiển thị các tiện ích phù hợp, thực hiện nguyên tắc “Xác thực một lần”.
- Sử dụng app di động “Tây Ninh smart” để:

+  Quét mã QR vào/ra điểm kiểm dịch;

+  Khai báo sức khoẻ, khai báo y tế, xác nhận định kỳ và khai báo sức khoẻ khi Cách ly y tế tại nhà theo quy định;

+ Để nhận thông tin cảnh báo/khuyến nghị/thông tin khẩn cấp từ chính quyền và phản ảnh thông tin cho chính quyền như tình hình dịch bệnh;

+ Phản ánh hiện trường về dịch bệnh, an ninh trật tự,…cho Chính quyền và được Chính quyền xử lý, phản hồi thông tin sớm nhất.

+ Nộp thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3,4 và tra cứu thông tin thực hiện TTHC đã thực hiện;

+ Một số tiện ích khác phục vụ người dân của Chính quyền tỉnh Tây Ninh.

+ Một số tiện ích phục vụ chính quyền như: Trả lời phản ánh người dân; Họp không giấy; Văn phòng điện tử (Egov),…

II. Đăng ký tài khoản và đăng nhập

III. Quét QR điểm kiểm dịch
IV. Khai báo y tế

 

 

V. Khai báo y tế tại nhà
Thông tin tuyên truyền Xem thêm