Tây Ninh - Thứ Bảy, 21/05/2022
Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Đất đai

Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

09/04/2022 13:57 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC SAN LẤP ĐẤT TRỒNG LÚA TẠI XÃ LONG THÀNH NAM, THỊ XÃ HOÀ THÀNH

Tỉnh Tây Ninh

19/01/2022 07:22 Phản ánh bình thường

Góp ý về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người có hộ khẩu ngoài tỉnh Tây Ninh

Thị trấn Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

01/12/2021 09:34 Phản ánh bình thường

THẮC MẮC VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG ĐẤT TẠI PHƯỜNG TRẢNG BÀNG THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

TIỆM PHỞ THANH THY, ẤP VỊNH, Xã An Cơ, Huyện Châu Thành, Tây Ninh

26/11/2021 17:35 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH

Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

24/11/2021 14:05 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

23/11/2021 20:56 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI HUYỆN TÂN BIÊN

Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

24/10/2021 12:17 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

319 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 2, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh

07/10/2021 10:57 Phản ánh bình thường

THẮC MẮC VỀ VIỆC SỬ DUNG ĐẤT TRÊN ĐƯỜNG 30/4 THÀNH PHỐ TÂY NINH

Thị trấn Tân Biên, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

03/09/2021 10:18 Phản ánh bình thường

Phản ánh về việc chậm xử lý thủ tục hành chính

Phường Gia Lộc, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

29/08/2021 19:31 Phản ánh bình thường

Phản ánh về việc tranh chấp đất đai

Thông tin tuyên truyền Xem thêm