Tây Ninh - Thứ Bảy, 21/05/2022
Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

An sinh xã hội

Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

20/04/2022 16:00 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỢ CẤP NUÔI DƯỠNG NGƯỜI KHUYẾT TẬT TẠI PHƯỜNG AN TỊNH, THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Huyện Bến Cầu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

08/04/2022 14:08 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ TIỀN TRỢ CẤP MAI TÁNG TẠI XÃ LỢI THUẬN HUYỆN BẾN CẦU

Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

05/12/2021 08:56 Phản ánh bình thường

Nhu cầu hỗ trợ lương thực cho gia đình bị phong tỏa tại ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

04/12/2021 18:20 Phản ánh bình thường

Hỗ trợ nhu yếu phẩm tại ấp Bình Long, xã Thái Bình, huyện Châu Thành

Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

01/12/2021 09:42 Phản ánh bình thường

NHU CẦU HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 TẠI PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

29/11/2021 11:50 Phản ánh bình thường

NHU CẦU HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 TẠI PHƯỜNG 2

Thị Xã Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam số 12 ngã tư hiệp trường. hiệp tân

16/11/2021 16:33 Phản ánh khẩn

Nhu cầu hỗ trợ an sinh xã hội tại phường Hiệp tân, thị xã Hòa Thành

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

08/11/2021 14:20 Phản ánh bình thường

NHU CẦU HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 TẠI PHƯỜNG HIỆP TÂN

QL22B, Xã Cẩm Giang, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

01/11/2021 15:50 Phản ánh bình thường

NHU CẦU HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 TẠI THỊ TRẤN GÒ DẦU

Bò Tơ Tiền Tài, Ấp Bến Đình, Xã Thạnh Đức Gò Dầu Tây Ninh

22/10/2021 15:25 Phản ánh bình thường

NHU CẦU HỖ TRỢ ĐỜI SỐNG CHO NGƯỜI DÂN KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 TẠI XÃ THẠNH ĐỨC

Thông tin tuyên truyền Xem thêm