Tây Ninh - Thứ Ba, 03/10/2023
Tìm kiếm

Chi tiết tin tức

Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm cho người dân và doanh nghiệp

Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình do Chính phủ ban hành.

Nhiều chính sách cho vay ưu đãi hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Theo Nghị quyết, Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) được giao triển khai thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi trong 2 năm (2022 - 2023), gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định, tổng nguồn vốn cho vay 10.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 là 7.000 tỷ đồng; đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 6.800 tỷ đồng.

Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập và trang trải chi phí học tập. Tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ đồng, trong đó, năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 1.500 tỷ đồng. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 với tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 9.000 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 3.000 tỷ đồng.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 1 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch, tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 1.400 tỷ đồng, trong đó năm 2022 tổng nguồn vốn cho vay tối đa 700 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục triển khai cho người sử dụng lao động vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được NHCSXH giải ngân trong giai đoạn 2022-2023. Tổng nguồn vốn hỗ trợ lãi suất tối đa 3.000 tỷ đồng.

Trang bị máy tính bảng theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em” từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng và sử dụng hiệu quả. Tổng kinh phí tối đa là 1.000 tỷ đồng.

Triển khai hiệu quả chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11

Để kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách có hiệu quả góp phần phục hồi và phát triển kinh tế theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đảm bảo hiệu quả, đúng quy định, công khai, minh bạch, không để trục lợi chính sách, ngày 15/02/2022, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Công văn số 545 đề nghị các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 11 trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với chi nhánh NHCSXH tỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện; cung cấp kịp thời, thông tin, dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị mình trong việc rà soát, xác định nhu cầu vay vốn cho từng năm 2022 và 2023 nhằm kịp thời tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với chi nhánh NHCSXH rà soát nhu cầu vay vốn đối với chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định. Trong đó, cần quan tâm đến đối tượng là người lao động từ các khu công nghiệp, các tỉnh, thành phố vì tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 đã quay trở về địa phương để tiếp tục sinh sống và tạo sinh kế, có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh, trồng trọt, chăn nuôi… duy trì và ổn định cuộc sống.

Sở Xây dựng rà soát để cung cấp cho chi nhánh NHCSXH tỉnh các thông tin về chủ trương, định hướng về xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn; các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà để ở và tiến độ thực hiện các dự án, Đề án nhà ở xã hội đang triển khai trên địa bàn của các chủ đầu tư, để xác định nguồn cung nhà ở xã hội làm cơ sở để NHCSXH cho vay.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với chi nhánh NHCSXH tỉnh trong việc rà soát nhu cầu vay vốn để mua sắm máy vi tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến trong giai đoạn dịch Covid-19 của học sinh các cấp, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu của phòng chống dịch Covid-19.

Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh phối hợp, chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách.

Các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11 đến các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân biết để thực hiện, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện, đảm bảo chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh bạch, tránh trục lợi chính sách. Phối hợp với NHCSXH trong việc rà soát nhu cầu vay vốn tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ cho từng năm 2022 và 2023, tổng hợp nhu cầu vay vốn các chương trình thuộc Hội quản lý để làm cơ sở báo cáo UBND đăng ký nhu cầu vốn để triển khai thực hiện và triển khai cho vay khi nhận được chỉ tiêu phân bổ vốn.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh chủ động phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện rà soát đối tượng thụ hưởng, xác định nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng chính sách từ các địa phương báo cáo UBND tỉnh để làm cơ sở báo cáo, đăng ký nhu cầu vốn với Trung ương để triển khai thực hiện. Đồng thời tập trung tổ chức hỗ trợ lãi suất, cho vay đảm bảo nhanh chóng, kịp thời ngay khi nhận được chỉ tiêu phân bổ vốn của cấp có thẩm quyền giao.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban và UBND cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp chặt chẽ với NHCSXH thực hiện rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vay vốn cho từng năm 2022 và 2023, nhằm kịp thời tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách cho vay ưu đãi thông qua NHCSXH, hỗ trợ lãi suất đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng và chỉ đạo triển khai cho vay khi nhận được chỉ tiêu phân bổ vốn.

Các cơ quan truyền thông tích cực tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ đến các cấp, các ngành và người dân biết để thực hiện và giám sát; xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc phát sinh.

vay-tin-chap.png

Lượt xem: 7009

File đính kèm:

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm