Tây Ninh - Thứ Ba, 03/10/2023
Tìm kiếm

Chi tiết tin tức

TÂY NINH: NỖ LỰC HOÀN THÀNH VIỆC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CÓ GẮN CHIP ĐIỆN TỬ

Từ nay đến ngày 30/9/2022, Tây Ninh thực hiện đợt cao điểm cấp thẻ CCCD có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh.

Để đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân (CCCD) có gắn chíp điện tử cho người đủ điều kiện, UBND tỉnh vừa ban hành Công văn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt cho cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động nắm được quyền lợi, trách nhiệm của công dân trong việc sử dụng thẻ CCCD gắn chíp điện tử và vận động công dân, người thân chủ động hợp tác đến làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD. Tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an trong công tác cấp CCCD có gắn chíp điện tử khi có yêu cầu.

Từ nay đến ngày 30/9/2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Công an huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị sẵn sàng đảm bảo công tác thu nhận hồ sơ CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện, đảm bảo chặt chẽ, khoa học.

Trong thời gian thực hiện đợt cao điểm cấp CCCD có gắn chíp điện tử trên địa bàn tỉnh (từ nay đến ngày 30/9/2022), Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ rà soát, thống kê số lượng công dân trong độ tuổi cấp CCCD dân nhưng chưa đi làm CCCD có gắn chip điện tử để phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Công an cấp xã rà soát, viết giấy mời công dân đến trụ sở Công an cấp xã để làm căn cước công dân.

Để bảo đảm 100% công dân trong độ tuổi trên địa bàn tỉnh được cấp CCCD có gắn chip điện tử, Công an cấp huyện huy động cán bộ, chiến sĩ thành lập các tổ CCCD bảo đảm mỗi huyện 4 tổ, mỗi tổ 3 cán bộ, làm việc 3 ca từ 7 giờ đến 22 giờ, luân phiên để thu nhận và hoàn chỉnh hồ sơ CCCD cho người dân. Xây dựng kế hoạch cụ thể cho cấp xã thực hiện với phương châm “thực hiện tại địa phương nào, xong địa phương đó”.

7.png

Lượt xem: 1128

File đính kèm:

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm