Tây Ninh - Thứ Ba, 03/10/2023
Tìm kiếm

Chi tiết tin tức

SỞ XÂY DỰNG: THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

Nhằm nâng cao tỷ lệ tiếp nhận, chất lượng giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến vừa đảm bảo tính phục vụ của nền hành chính Nhà nước, từ ngày 01/8-31/10/2022, Sở Xây dựng thực hiện thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến và qua dịch vụ bưu chính công ích.

 

Theo đó, Sở Xây dựng thí điểm việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp) đối với một số TTHC ngành Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, cụ thể:

Thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng:

(1) Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III.

(2) Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

(3) Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

(4) Cấp chứng chỉ năng lực lần đầu hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

(5) Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III.

(6) Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III.

(7) Cấp gia hạn chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng chứng chỉ hạng II, hạng III.

(8) Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình (đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành).

(9) Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

(10) Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.

Thủ tục hành chính lĩnh vực kinh doanh bất động sản:

(11) Cấp mới chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở:

(12) Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh.

Thủ tục hành chính lĩnh vực vật liệu xây dựng:

(13) Công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng.

Vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu hàng tuần, Sở Xây dựng tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh) đối với các TTHC từ 1-7 và từ 11-13 của tất cả các Sở, ban, ngành tỉnh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Vào thứ Tư, thứ Năm tiếp nhận trực tuyến (không tiếp nhận trực tiếp) đối với TTHC từ 8-10 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian thí điểm khuyến khích ít nhất 01 lần thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục này.

Sở Xây dựng cũng lưu ý, trường hợp, đơn vị không thể thực hiện được thì phải có văn bản gửi về Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (nếu có), trong đó nêu rõ lý do tại sao không thực hiện được. Đối với các đơn vị không gặp khó khăn khi thực hiện thì Sở Xây dựng sẽ triển khai áp dụng chính thức sau thời gian triển khai thí điểm.

Cùng với đó, Sở Xây dựng thực hiện thí điểm trả kết quả qua dịch vụ công ích đối với các TTHC nêu trên (trừ các TTHC số 9,10); thanh toán phí, lệ phí trực tuyến (trừ các TTHC số 8, 9, 10, 12) và các thủ tục có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng không thu lệ phí đối với trường hợp trả hồ sơ của TTHC số 13 và các thủ tục có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng.

Tổ chức, cá nhân có thể thực hiện thanh toán trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỉnh hoặc Bưu điện tỉnh thu hộ khi tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích.

cai cach hanh chinh.jpg

Lượt xem: 820

File đính kèm:

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm