Tây Ninh - Thứ Ba, 03/10/2023
Tìm kiếm

Chi tiết tin tức

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính

Từ 01/3/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh cung cấp 63 dịch vụ công, trong đó, 19 dịch vụ công áp dụng riêng đối với tổ chức, 31 dịch vụ công áp dụng riêng đối với cá nhân, 13 dịch vụ công áp dụng chung đối với cá nhân và tổ chức.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký và truy cập thực hiện giao dịch điện tử tại địa chỉ:

Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam:https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Cổng Dịch vụ công Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn

Hoặc Dịch vụ công trên ứng dụng VssID (áp dụng đối với cá nhân đã đăng ký ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh).

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, số điện thoại: 0276.3820214 (102-107-109)

giao dich dien tư.jpg

Lượt xem: 6661

File đính kèm:

Bình luận

Thông tin tuyên truyền Xem thêm