Tây Ninh - Thứ Sáu, 20/05/2022
Tìm kiếm

Phản ánh kiến nghị

Trợ cấp người lao động tự do - hộ kinh doanh

UBND phường Gia Lộc, Phường Gia Lộc, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

01/03/2022 10:35 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG TỰ DO TẠI PHƯỜNG GIA LỘC THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Phường 3, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

06/02/2022 17:08 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO TẠI PHƯỜNG 3

Tỉnh Tây Ninh

27/01/2022 17:49 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO TẠI PHƯỜNG LONG THÀNH TRUNG

Phường 1, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh

14/01/2022 15:56 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO TẠI PHƯỜNG 1

Tỉnh Tây Ninh

04/01/2022 11:56 Phản ánh khẩn

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO TẠI THỊ XÃ HÒA THÀNH

Huyện Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

31/12/2021 16:50 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG TỰ DO TẠI XÃ SUỐI ĐÁ HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU

Tỉnh Tây Ninh

30/12/2021 20:55 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ TRỢ CẤP ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO TẠI PHƯỜNG AN HÒA THỊ XÃ TRẢNG BÀNG

Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

26/12/2021 12:51 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ THỦ TỤC CẤP TIỀN TRỢ CẤP TẠI XÃ TÂN ĐÔNG

Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

17/12/2021 15:49 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG TỰ DO TẠI XÃ SUỐI NGÔ

Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

14/12/2021 11:09 Phản ánh bình thường

PHẢN ÁNH VỀ VIỆC XỬ LÝ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HỖ TRỢ LAO ĐỘNG TỰ DO - HỘ KINH DOANH TẠI PHƯỜNG 2

Thông tin tuyên truyền Xem thêm