Tây Ninh - Thứ Ba, 03/10/2023
Tìm kiếm

Dịch vụ hành chính công, sự nghiệp

25/05/2021 15:00 - 31/05/2021 00:00 4999

Hãy cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Ứng dụng Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

22/03/2021 15:00 - 30/06/2021 00:00 1415

Thông báo thay đổi vị trí cấp căn cước công dân từ ngày 20/3/2021 đến hết ngày 30/6/2021

09/03/2021 18:15 - 10/03/2021 00:00 1202

Tạm ngưng cấp CCCD trong 1 ngày 10/3/2021

23/02/2021 17:00 - 30/06/2021 00:00 2559

Thông báo: Về công tác cấp thẻ Căn cước công dân có gắn chip tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh

21/01/2021 16:00 - 28/02/2021 00:00 1062

Về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính đất đai

15/12/2020 09:00 - 15/01/2021 08:00 1486

Từ ngày 15/12/2020 Tây Ninh triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục đất đai

29/05/2020 09:00 - 29/05/2020 12:00 1581

Sở Xây dựng Tây Ninh tổ chức đối thoại trực tuyến trên Zalo Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh

Thông tin tuyên truyền Xem thêm