Tây Ninh - Thứ Ba, 03/10/2023
Tìm kiếm

Dịch vụ hành chính công, sự nghiệp

24/08/2022 00:00 - 30/09/2022 00:00 1128

TÂY NINH: NỖ LỰC HOÀN THÀNH VIỆC CẤP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CÓ GẮN CHIP ĐIỆN TỬ

27/07/2022 00:00 - 31/08/2022 00:00 819

SỞ XÂY DỰNG: THÍ ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRỰC TUYẾN QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

19/07/2022 00:00 - 31/07/2022 00:00 4860

Tra cứu, tìm mộ liệt sĩ trên trang web "thongtinlietsi"

27/05/2022 17:45 - 31/12/2022 00:00 2035

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

22/04/2022 16:00 - 16/08/2022 00:00 7204

Hướng dẫn triển khai, thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

17/03/2022 16:00 - 31/12/2022 00:00 6661

Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai danh mục dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính

10/03/2022 15:00 - 31/12/2022 00:00 6489

Thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, bệnh viện

03/03/2022 09:50 - 31/12/2022 00:00 6063

Tăng cường hiệu quả quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số sử dụng ngân sách nhà nước

18/02/2022 15:15 - 31/12/2022 00:00 7009

Bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm cho người dân và doanh nghiệp

03/02/2022 09:30 - 31/12/2022 00:00 7183

MỘT NĂM BIẾN "NGUY" THÀNH "CƠ" CỦA NGÀNH THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TÂY NINH

Thông tin tuyên truyền Xem thêm